Saudade

Yankee

Yankee

BRO Dang Yankee Jr

 Macho
 30/08/2012
Ficha Completa
Lola

Lola

Eashik's Helen Hunt

 Fêmea
 25/07/2014
Ficha Completa
King

King

Eashik´s I´m The King of The World

 Macho
 19/05/2016
Ficha Completa
Mambo

Mambo

Eashik´s John Wayne

 Macho
 07/09/2014
Ficha Completa
Iron

Iron

Mimba Kuera do Eashik Anaue

 Macho
 16/08/2014
Ficha Completa
Ruby

Ruby

Skamens Value of Glory

 Fêmea
 13/10/2010
Ficha Completa
Nikita

Nikita

Vladyka Moskovii Advantazh

 Fêmea
 22/11/2011
Ficha Completa